2021 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2021 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Sıra No : 01

Karar Tarihi    : 04.01.2021

Konu               : Ocak 2021 Meclis Toplantısı

                          Açılış ve Yoklama

 

            Belediye Meclisimiz, Belediye Başkanı Vural COŞKUN Başkanlığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.Maddesi gereğince, 04.01.2021 tarihinde Pazartesi günü Saat 11.00’de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı. Üyelerden, Menderes AÇIKGÖZ, Ramis KÜCÜ, Mustafa YUŞAN, Osman SEME, Sedat BOZKURT, Cemal ACER, Ali KARATAŞ, Aziz CANLI ve Hüseyin AKBAŞ’ın toplantıya iştirak ettikleri, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduklarından tespitle, toplantı ve karar için çoğunluk sağlanmış olduğundan, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

            Yoklama yapılmış olup, Belediye ve Meclis Başkanı tarafından 1.Toplantı döneminin 1. Bileşiminin 1. Oturumu açıldı.

            Bir önceki meclis toplantı Karar özetleri okundu ve aynen kabulüne, meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 01

Karar Tarihi       : 04.01.2021

Konu                  : Belediyemizde tekniker ünvanlı 3(üç) sözleşmeli personel ve  mühendis, mimar veya şehir plancısı ünvanlı 1(bir) personel olmak üzere 4(dört) sözleşme personel çalıştırılması ve sözleşme şartlarının görüşülmesi.

            Gündem Maddesi gereği; Belediyemizde tekniker ünvanlı 3(üç) sözleşmeli personel ve  mühendis, mimar veya şehir plancısı ünvanlı 1(bir) personel olmak üzere 4(dört) sözleşme personel çalıştırılması ve sözleşme şartlarının görüşülmesine başlandı.

Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi hükümleri doğrultusunda, 2020 yılı için tam zamanlı sözleşme imzalanan tekniker ünvanlı 2(iki) personelin sözleşmelerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde tam zamanlı olarak yapılmasına, sözleşme ücretlerinin ise 3.318,19-TL olarak belirlenmesine, 2021 yılı içerisinde uygun başvurular olduğu takdirde ek olarak, tekniker ünvanlı 1(bir), mühendis, mimar veya şehir plancısı ünvanlı 1(bir) personel çalıştırılmasına, ücretlerinin ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu Genelgesinde belirtilen unvanlara göre Belediye Meclisince belirlenmesine, 

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ

Meclis Kararları

Karar Numarası : 02

Karar Tarihi       : 04.01.2021

Konu                  : Meclis Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi

            Gündem Maddesi gereği; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Meclis Denetim Komisyonuna üye seçimine geçilerek, aday olmak isteyenler soruldu. Üyelerden, Osman SEME (AK PARTİ), Sedat BOZKURT (AK PARTİ) ve Hüseyin AKBAŞ’ın (İYİ PARTİ) aday olmak istediklerinden tespitle oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde; Osman SEME 10(on), Sedat BOZKURT 10(On) ve Hüseyin AKBAŞ’ın 10(On) oy aldıkları görülmüş olup, Meclis Denetim Komisyonu Üyeliklerine 10’ar oy alan Osman SEME, Sedat BOZKURT ve Hüseyin AKBAŞ’ın seçilmiş olduklarının kabulüne,

Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

FELAHİYE BELEDİYESİ   

                              

Meclis Kararları

Karar Numarası          : 03

Karar Tarihi                : 04.01.2021

Konu                           : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa Göre Vergi, Harç ve Ücretlerin Görüşülmesi.

 

Gündem maddesi gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre vergi, harç ve ücretlerin görüşülmesine başlandı.

Yapılan müzakereler neticesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre vergi, harç ve ücretlerin tespit edilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak Plan ve Bütçe  Komisyonu raporu doğrultusunda Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesine,

 Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

BİLGİ EDİNME HATTI : 0 ( 352 ) 791 20 68
FELAHİYE BELEDİYESİ © 2004 - 2014 Tüm Hakları Saklıdır